קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שיחת קיבוץ

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 9 שנת 2008, יום שני 07.04.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

 

סדר היום


הודעות


1. על מועד ההצבעה בקלפי בנושאים שבסדר היום תבוא הודעה בנפרד.


2. שאילתות
תינתן תשובה לשאילתות של זמי בן חורין בנושא האחזקה והחינוך מאסיפה כללית מס' 7 מיום 10.03.08.


3. לעניין סיכום המשק 2007, הנושא מובא לאישור האסיפה. במידה ולא תהיינה הערות לסיכום המצ"ב האסיפה תרשום בפניה את אישור הדו"חות כנדרש.


לאישור


ניהול כספים במועצה הכלכלית
המועצה הכלכלית מביאה לאישור את מינויה של קרן רוט חשבת הקיבוץ למנהלת הכספים של המועצה הכלכלית.
ההצבעה בקלפי ולאישור מינויה של קרן רוט לתפקיד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


סיכום משק- דוחות כספים ינואר – דצמבר 2007
יוצגו ויובאו לדיון ולאישור הדוחות הכספים ינואר – דצמבר 2007, המסכמים את תוצאות המשק לשנת 2007 .
הדוחות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
במסגרת זו יוצגו, יובאו לדיון ולאישור הדו"חות של קרן המילואים לסיכום 2007.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 8 מיום 17.03.08:


1. התקבלו לחברות בקיבוץ געש: ינון משלנקה, עידית אשד, אשבל קסטין, רמי פירקה, אלון טמים, ירון אופמן, גילי רבין, מיטל משלנקה, אורי ליבוביץ, גלי כנען, ליהי אבני, איילה ברקן.


2. אושרה ההצעה לניהול כספים במועצה הכלכלית.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב