קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 10 שנת 2008, יום שני 14.04.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
 

 

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו ושל אסיפה כללית מס' 9 מיום 07.04.08 תתקיים ביום רביעי 16.04.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


2. עדה שחר מונתה ע"י המזכירות לרכזת תחום תרבות וחגים במקום דורית פלדמן שביקשה לסיים.


לאישור


ו. ביקורת
הנהלת מש"א מביאה לאישור את מינויו של מרדכי כהן לחבר ועדת ביקורת במקומה של סילה קסטין שביקשה לסיים.
ההצבעה בקלפי ולאישור המינוי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


פתיחת חשבונות בנק פרטיים לחברים
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון בקריאה ראשונה את הצעתה לפתיחת חשבונות בנק לחברים, הסדרת חובות החברים והפעלת מערכת סליקה פנימית.
חוברת ההצעה חולקה לחברים בשבוע שעבר.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 9 מיום 07.04.08:


1. אושרו הדוחות הכספים של קיבוץ געש לסיכום 2007.


2. אושרו הדוחות הכספים של קרן המילואים לחברי קיבוץ געש לסיכום 2007.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב