קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 12 שנת 2008, יום שני 26.05.08 , שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים מדבייר, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 28.05.08, בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ. כמו כן תתקיים הצבעה נוספת בנושא תוכנית התנועה והחניות בין אלטרנטיבה א' לאלטרנטיבה ב' מאסיפה כללית מס' 11 מיום 19.05.08.


לדיון


סיכום משק – דוחות כספיים ינואר – מרץ ‏2008
יוצגו ויובאו לדיון הדוחות הכספים לחודשיים ינואר - מרץ 2008, המסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2008.
הדוחות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות.


לאישור


1. עדכון מס פרוגרסיבי ואגרת קהילה, (עפ"י חומר מפורט מאסיפה קודמת)
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית הצעה לעדכון המס הפרוגרסיבי ואגרת קהילה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. עדכון רשת הביטחון לחיילים (עפ"י חומר מפורט מאסיפה קודמת)
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית הצעה לעדכון רשת הביטחון לחיילים.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 11 מיום 19.05.08 :


1. אושרה תוכנית הבינוי של השכונה החדשה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב