קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 13 שנת 2008, יום שני 02.06.08, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 04.06.08, בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ.


לאישור


1. קליטה
לילך סיטרין (בת זוגו של אמיר סיטרין), קבלה למועמדות.
אלעד מידן (בן זוגה של כרמית פלג מידן), קבלה למועמדות .
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את לילך סיטרין ואלעד מידן.
ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהמועמדים נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. חופשה מיוחדת
ארז קוגלר פונה לחופשה מיוחדת לשנה (שנת חופש).
המזכירות ממליצה לאשר לארז את פניתו לחופשה מיוחדת.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


1. פתיחת חשבונות בנק פרטים והסדרת חובות החברים (מצ"ב: פתיחת חשבונות בנק, הסדרת חובות)
המזכירות מביאה לדיון בקריאה שניה ולהחלטה את הצעתה בדבר פתיחת חשבונות בנק פרטים והסדרת חובות החברים.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
בנושא זה תיערך הצבעה נפרדת בין פתיחת חשבונות הבנק לבין הסדרת חובות החברים.


2. המלצה בנושא הרכב (מצ"ב)
הועדה "החוץ ממסדית" לבדיקת נושא הרכב מביאה לדיון בקריאה שניה ולהחלטה את המלצותיה בנושא הרכב.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

נספחים מצורפים
פתיחת חשבונות בנק פרטיים
הסדרת חובות החברים
המלצות בנושא הרכב
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 11 מיום 19.05.08 ומאסיפה כללית מס' 12 מיום 26.05.08 :


1. אושרה אלטרנטיבה ב' לתוכנית התנועה והחניות.
2. אושר העדכון במס הפרוגרסיבי ובאגרת הקהילה.
3. אושר העדכון ברשת הבטחון לחיילים.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב