קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 14 שנת 2008, יום שני 23.06.08, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 25.06.08, בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ.


לאישור


1. ערעור המזכירות
המזכירות מערערת על ההסתייגות של עזרא רבין על ההחלטה בנושא פתיחת חשבונות בנק לחברים.
ההנמקות לערעור מצ"ב לסדר היום.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים ולפחות 111 קולות בעד הערעור.


2. מתן מדי חופשה מיוחדת (חופש חברתי)
מתן מדי פונה לצאת לחופשה מיוחדת לשנה אחת.
ההצבעה בקלפי ולאישור החופשה המיוחדת נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תקנון דיור
ועדת דיור מביאה לדיון בקריאה ראשונה את תקנון הדיור.
התקנון חולק לחברים בתאי הדואר.

 

ערעור מזכירות על חשבונות הבנק
תקנון דיור
החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 13 מיום 02.06.08 :


1. אלעד מידן התקבל למועמדות בגעש.
2. לילך סיטרין התקבלה למועמדות בגעש.
3. אושרה פניתו של ארז קוגלר לחופשה מיוחדת.
4. אושרה ההצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים.
5. אושרה ההצעה להסדר חובות החברים.
6. אושרה הסתייגות עזרא רבין לנושא פתיחת חשבונות בנק לחברים.
7. לא אושרה הסתייגות של שי ברק ואיתן יערי לנושא הסדר חובות החברים.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

 

שיחת קיבוץ 13
חסר רכיב