קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 15 שנת 2008, יום שני 14.07.08, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. בהמשך להחלטת המזכירות והמועצה הכלכלית, החברים הבאים מונו להיות משקיפים בגופים ובועדות בקהילה ובעסקים : אשבל קסטין - געש תאורה, ברק בן אריה - נכסי געש, ניר גלברד - מועצה כלכלית, גילי רבין - חמי געש, הילה שחר- תשר, יואל סקיבה- חקלאות, טל גפני - ו. בריאות, דקלה כהן - ו. ביקורת, פארלי פילס ולילך קופרמן - הנהלת מש"א, שרית אופמן ודיויד כהן - ו. תכנון, אבי הדר - ו. תרבות.


2. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 16.07.08, בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ.


לאישור


1. תוספת לתוכנית ההשקעות
לאור מצוקת הדיור ולאור ההעובדה כי למספר משפחות חברים לא נמצא מקום מגורים בגעש.
המזכירות מביאה לאישור האסיפה תוספת לתוכנית השקעות בסכום של כ 150,000 ₪ לשיפוץ מבנה המתפרה, למגורים של שתי משפחות.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההשקעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. הנהלת קרן המילואים
הנהלת קרן המילואים נבחרה במאי 07 והתחילה למעשה לפעול בספטמבר 07.
לאור זאת הנהלת מש"א מביאה לאישור האסיפה את הארכת הקדנציה של נציגי הציבור הנהלת קרן המילואים בשנה נוספת.
חברי הנהלת קרן המילואים נציגי ציבור הם: רוברטו קופרמן, אופיר סיטרין, חנה שושן, נגרו רובינשטיין.
ההצבעה בקלפי ולאישור נציגי הציבור כל אחד בנפרד בהנהלת קרן המילואים נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תקנון דיור
ועדת דיור מביאה לדיון ולאישור את תקנון הדיור (קריאה שניה).
התקנון הכולל את הערות החברים, חולק לחברים בתאי הדואר.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקנון נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

תקנון דיור
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 14 מיום 23.06.08 :


1. לא התקבל ערעור המזכירות על ההסתייגות של עזרא רבין בנושא פתיחת חשבונות בנק לחברים.
2. אושרה חופשה מיוחדת לשנה למתן מדי.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב