קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 16 שנת 2008, יום שני 04/08/2008, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 06.08.08, בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות הקיבוץ.


לאישור


1. אלון טמים – חופשה מיוחדת בת שנה
אלון טמים פונה לצאת לחופשה מיוחדת בת שנה.
המזכירות חלוקה בדעותה בעיקר עקב העובדה כי פניה זו באה חודשיים ספורים לאחר הקבלה לחברות.
ההצבעה בקלפי ולאישור פניתו של אלון טמים נדרשים רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. מכירת זכויות געש בקרקעות "גן קסם"
המועצה הכלכלית מביאה לאישור האסיפה הכללית את עסקת מכירת זכויות געש בקרקעות "גן קסם".
ההעסקה המוצעת תואמת את היעדים העסקיים שאושרו בתכנית המשק לשנת 2008.
מבנה העסקה ותנאיה, יוצגו באסיפה הכללית.
ההצבעה בקלפי ולאישור העסקה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 15 מיום 14.07.08 :


1. אושרה הצעת המזכירות לתוספת לתוכנית השקעות של 150,000 ₪ לשיפוץ מבנה המתפרה.


2. אושרה הצעת הנהלת מש"א להאריך בשנה את הקדנציה של נציגי הציבור בהנהלת קרן המילואים. אושר מינויים של: רוברטו קופרמן, אופיר סיטרין, חנה שושן, נגרו רובינשטיין לשנה נוספת.


3. אושר תקנון הדיור.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב