קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 18 שנת 2008, יום שני 01/09/2008, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


לאור הפרסומים האחרונים בכלי התקשורת, ימסר דוח (מצ"ב) על המצב בקרן הפנסיה תשורה.


לדיון


המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- יוני 2008, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.
 

דוח על קרן הפנסיה תשורה
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 17 מיום 11.08.08 :


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 17 מיום 11.08.08.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב