קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה

אסיפה מס' 19 שנת 2008, יום שני 06/10/2008, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום שלישי, 07.10.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. עידית אשד – חופשה מיוחדת
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את יציאתה של עידית אשד לחופשה מיוחדת לתקופה של שנה, באופן יוצא דופן הדיון בפניה של עידית אשד יערך ללא נוכחותה.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. קליטה – קבלה למועמדות נועה מזור
המזכירות מביאה לאישור את קבלתה למועמדות של נועה מזור.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה למועמדות של נועה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. הקמת ענף/תאגיד "געש פיתוח חקלאות מים"
המועצה הכלכלית ממליצה לאסיפה הכללית לאשר הקמת ענף/תאגיד "געש פיתוח חקלאות מים" שיעסוק בגידול דגי נוי, בהתאם לתוכנית העסקית שהוצגה למועצה הכלכלית. בשלב ראשון מובא לאישור השקעה בשלב א' של התוכנית בהיקף של כ- 1.8 מליון שקל.
חומר יוצג באסיפה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.


לדיון


תיקונים והתאמות לתקנון העבודה בתוכנית השינוי (מצ"ב)
צוות היישום והמזכירות מביאים לדיון בקריאה ראשונה תיקונים והתאמות לתקנון העבודה בחוברת השינוי.

 

תקנון עבודה - טיוטה לקריאה ראשונה
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 18 מיום 01.09.08 :


1. אושרו הדוחות הכספיים לחודשיים ינואר – יוני 2008.


2. אושרו הדוחות הכספיים של קרן המילואים של חברי געש לחודשיים ינואר- יוני 2008


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב