קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20 שנת 2008

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 20 שנת 2008, יום שני 27/10/2008 שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 29.10.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.
2. ימסר דוח על העבודה שנעשתה למיפוי הזכויות העודפות/החסרות של עובדי החוץ (מצ"ב).
3. תימסר אינפורמציה על ביטול עסקת מכירת זכויות געש בקרקעות גן קסם.


לאישור


1. ישי דרורי – חופשה מיוחדת
ישי דרורי פונה לחופשה מיוחדת לשנה אחת.
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את פניתו לחופשה מיוחדת לתקופה של שנה. ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. ינון משלנקה – חופשה מיוחדת
ינון משלנקה פונה לחופשה מיוחדת לשנה אחת.
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את פניתו לחופשה מיוחדת לתקופה של שנה. ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. בחירת נציגי ציבור למועצה כלכלית
הנהלת מש"א מביאה לבחירה 3 נציגי ציבור במועצה הכלכלית לאחר ש- 3 מהחברים המכהנים מסיימים את תפקידם כנציגי ציבור (עזרא רבין, מיכל שרויט, יוסף כץ).
המועמדים המוצעים ע"י הנהלת מש"א הם:

רוברטו קופרמן, ניר גלברד, אוריאל אבני, אסף ציקמן.

ההצבעה בקלפי יבחרו לתפקיד שלושת המועמדים שיקבלו את מירב הקולות.


4. בחירת נציגי ציבור להנהלת מש"א
הנהלת מש"א מביאה לבחירה 3 נציגי ציבור בהנהלת מש"א לאחר ש- 3 מהחברים המכהנים מסיימים את תפקידם כנציגי ציבור (מרים אביו, נעם פלברג, רוני בוכמן).
המועמדים המוצעים ע"י הנהלת מש"א הם:

רן ברק, כרמית בלבן, עידן ברק, רוני בוכמן (לקדנציה נוספת), לילך קופרמן, פארלי פילס, בוריס מזור.

ההצבעה בקלפי יבחרו לתפקיד שלושת המועמדים שיקבלו את מירב הקולות.


5. תוכנית העבודה של ועדת ביקורת (מצ"ב)
ועדת ביקורת מביאה לאישור האסיפה הכללית את תוכנית הביקורת לשנת 2009 (מצ"ב).
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית כל סעיף בנפרד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.


לדיון


דוח הביקורת על תאגיד הנכסים (מצ"ב)
ועדת הביקורת מביאה לדיון את דוח הביקורת על תאגיד הנכסים.
הדוח הוצג, ונדון והתקבל במועצת המנהלים של הנכסים.
 

נספחים לשיחה
דוח מיפוי זכויות עובדי חוץ
דוח הביקורת על תאגיד הנכסים
מכתב הבהרה של ראובן גפני
תוכנית ועדת ביקורת 2008-2009
תוכנית (כספית) ועדת ביקורת 2008-2009
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 19 מיום 06.10.08


1. אושרה חופשה מיוחדת לשנה לעידית אשד (מיום 01.08.09).


2. נועה מזור התקבלה למועמדות בקיבוץ געש.


3. אושרה ההצעה להקים תאגיד/ענף " געש פיתוח חקלאות ומים" ובהתאם אושרה ההשקעה של שלב א' בפרויקט בהיקף של 1.8 מיליון ₪.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב