קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21 שנת 2008

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 21 שנת 2008, יום שני 01/12/2008 שעה 20:30, מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים מדבייר, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 03.12.08
בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.
2. שלמה ניימן מונה ע"י המועצה הכלכלית למנכ"ל געש נכסים במקומו של מיכי דרורי שסיים את תפקידו. שלמה ניימן ממשיך בתפקידו במועצה כסגן ראש המועצה בהתנדבות.
3. יואב דרורי החליף את שלמה ניימן כדירקטור בגעש נכסים.


לאישור


1. איתן רובינסקי – קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתו לחברות בגעש של איתן רובינסקי. ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתו לחברות של איתן נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


2. הצעה לפיצול תפקיד מזכיר הקיבוץ ומנהל הקהילה
בהתאם להחלטה על המבנה האירגוני של הקהילה, הנהלת מש"א והמזכירות מביאות לאישור האסיפה הכללית הצעה לעדכון המבנה האירגוני ולהפרדה בין תפקיד המזכיר לתפקיד מנהל הקהילה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. תוכנית העבודה של ועדת ביקורת (מצ"ב)
ועדת ביקורת מביאה לאישור האסיפה הכללית את תוכנית הביקורת לשנת 2009 (מצ"ב).
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצבעים.

 

נספחים לשיחה:
פיצול תפקיד המזכיר
תוכנית עבודה 2009 ועדת ביקורת
אמנת ביקורת
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 20 מיום 27.10.08


1. אושרה חופשה מיוחדת לשנה לישי דרורי.


2. אושרה חופשה מיוחדת לשנה לינון משלנקה.


3. רוברטו קופרמן, ניר גלברד, אסף ציקמן – נבחרו למועצה הכלכלית כנציגי הציבור.


4. כרמית בלבן, לילך קופרמן, פארלי פילס – נבחרו להנהלת מש"א כנציגות הציבור.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב