קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22 שנת 2008

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 22 שנת 2008, יום שני 15/12/2008 שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות:


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 17.12.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.
2. תימסר הודעה בעניין קרנות הפנסיה וכן הרחבה על החומר המפורט שחולק לחברים בנושא הזכויות והחובות בנושא זה.


לאישור:


1. בועז וענבל סיטרין – פניה לעבודת חוץ בחו"ל
בועז וענבל סיטרין פונים לאשר להם עבודה בתאילנד לתקופה של 3 שנים. בהתאם להחלטה לגבי עבודה בחו"ל האישור הוא לחופשה מיוחדת על כל המתשתמע מכך.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. בנים שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע (מצ"ב)
חגי אבני ויצחק כנען מביאים לדיון מחודש את הצעתם לקבל לחברות את הבנים שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע ולאשר להם באותה הצבעה חופשה מיוחדת עד שתמצא להם דירה בקיבוץ.
המזכירות לאחר שקיימה דיון רחב בנושא סיכמה כי אינה תומכת בהצעה. המזכירות חושבת כי ההחלטה שהתקבלה בחודש פברואר 2008 עמדה במבחן המציאות ונתנה תשובה ראויה ונכונה למצב המיוחד של הבנים.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הצעת חגי ויצחק נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

נוסח להחלטה לקבלת בנים אשר לא מתגוררים בקיבוץ לחברות
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 21 מיום 01.12.08:


1. איתן רובינסקי התקבל לחברות בגעש.


2. אושרה ההצעה לפיצול בין תפקיד המזכיר לבין מנהל הקהילה.


3. אושרה תוכנית העבודה של ועדת ביקורת לשנת 2009.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב