קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23 שנת 2008

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 23 שנת 2008, יום שני 29/12/2008, שעה 20:00 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
שימו לב לשינוי במועד האסיפה!

סדר היום


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 31.12.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. נופר גולדברג- לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתה לחברות בגעש של נופר גולדברג.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.


2. נוה כהן - קבלה למועמדות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתו למועמדות בגעש של נוה כהן.
ההצבעה בקלפי ולקבלתו של נוה כהן למועמדות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. בחירת מזכיר קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לבחירה לתפקיד של מזכיר הקיבוץ את המועמדים הבאים:


1. מיכי דרורי
2. רוני בוכמן


המועמד שיקבל את מירב הקולות ימונה לתפקיד מזכיר הקיבוץ.


לדיון


תוכנית 2009 של תאגידי געש
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור את תוכנית 2009 של תאגידי געש.
התוכנית תוצג ע"י מנהלי התאגידים. חומר מפורט ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 22 מיום 15.12.08


1. אושרה פנייתם של בועז וענבל לצאת לעבודה בחו"ל לתקופה של 3 שנים - חופשה מיוחדת.


2. לא אושרה הצעת חגי אבני ויצחק כנען לקבל לחברות בהסדר מיוחד בנים שלא נמצא להם מקום מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב