קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 24 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 24 מיום 08.07.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, מיכי דרורי, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.


סדר היום:


1. תקנון הקיבוץ, תיקונים והתאמות התקנון לתוכנית השינוי.
2. שיוך זכויות בדירות המגורים לחברים.


הערות לסדר היום:
לסעיפים 1 ו2 מוזמנת עו"ד כרמית דורון.
לסעיף 2 מוזמנים צוות שיוך דירות (השתתפו: אוריאל אבני, אסנת נגרי, שלמה ניימן, שי ברק)


סיכומים והחלטות:


1. תקנון הקיבוץ
התקיים דיון ונרשמו הערות חברי המזכירות להצעות לתיקון והתאמה של תקנון הקיבוץ לתוכנית השינוי. בהתאם יועבר ע"י עו"ד כרמית דורון נוסח מתוקן לדיון באסיפה הכללית.
סוכם להמשיך לדון ולסכם בישיבה הבאה על אופן הבאת הנושא לדיון והחלטה בציבור.


2. שיוך דירות
הובא לדיון מסמך המציג שתי חלופות לעניין שיוך זכויות החברים בדירות המגורים.
סוכם לקבל את המלצת צוות שיוך הדירות ולהמליץ לאסיפה הכללית לאשר את החלופה המוגדרת "שיוך נורמטיבי".
סוכם כי הנושא יובא בשלב הראשון לאסיפה הכללית לדיון והכרעה עקרונית בין החלופות השונות. לאחר ההחלטה על החלופה הנבחרת יוכן ע"י צוות שיוך דירות מסמך מפורט לדיון ולאישור באסיפה הכללית.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב