קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 25 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 25 מיום 15.07.08

נוכחים: רמי כהן, מיכי דרורי, נורית אחרק, הוגו לובל, פנינה מדבייר, חנה שושן, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 23 מיום 01.07.08.
2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 24 מיום 08.07.08.
3. תוכנית פעולה בנושא הבריאות, מוזמן יאיר שביט – יועץ ארגוני.
4. העברת החברים לחשבונות בנק – יישום ההחלטה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 23 מיום 01.07.08.
סוכם כי לגבי סעיף 5 לפרוטוקול (בניה למגורים), בסעיף המתייחס לשאלה: במידה ומי מהדיירים יחליט לפרוש מהפרויקט במהלך הבניה, מה תהיה המשמעות הנגזרת מהחלטתו לגבי מקומו בתור לותק למעבר לדירת קבע אחרת? נושא זה יידון ויסוכם בנפרד.


2. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 24 מיום 08.07.08.


3. תוכנית פעולה בנושא הבריאות
יאיר שביט סקר בפני המזכירות את תמונת המצב במערכת הבריאות ואת הקשיים בתפקוד המערכת במצב הקיים. כמו כן הציג יאיר תוכנית פעולה לטווח הקצר שמטרתה לתת מענה לסוגיות השונות.
הדיון יסוכם בישיבה הבאה.


4. העברת החברים לחשבונות בנק (דיון חוזר)
לאור העובדה והערכה כי לא ניתן ליישם את ההחלטה כפי שהתקבלה עם ההסתייגות באופן מקצועי ואחראי (העברת הברוטו לבנק והפעלת מערכת הסליקה). סוכם להקפיא את מועד הפעלת ההחלטה ולבחון מחדש את המשמעויות ואת דרך הפעולה המתאימה והנכונה לנושא.
לגבי אופן יישום ההחלטה בנושא חובות החברים (שהתקבלה בנפרד), נושא זה יסוכם בישיבה הבאה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב