קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 26 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 26 מיום 29.07.08

נוכחים: רמי כהן, הוגו לובל, חנה שושן, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, חנן רוגלין


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 25 מיום 15.07.08.
2. החלפת צי הרכב של הקהילה לליסינג.
3. אלון טמים, פנייה לחופשה מיוחדת.
4. עידית אשד, פנייה לחופשה מיוחדת.
5. אישור רשימת המשתלמים לשנת הלימודים 2008/09, מוזמנת שרון תירוש.
6. ניהול כספי החברים בחשבונם בקיבוץ.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 25 מיום 15.07.08.


2. החלפת צי הרכב של הקהילה לליסינג.
אושרה ההצעה להחלפת צי הרכב של הקהילה לליסינג תפעולי.
סוכם להביא לאישור האסיפה הכללית עדכון בתשלום עבור השימוש ברכב לפי הפירוט הבא:
א. עלות לק"מ – 1.35 ₪ צמוד למדד.
ב. עלות לשעה – 1 ₪, עד מקסימום של 18 ₪ ליממה.
ג. הסכומים מתייחסים לנסיעות לעבודה ולנסיעות פרטיות כאחד.
ד. הפעלת העדכון מיום 01.10.08.


3. אלון טמים, פנייה לחופשה מיוחדת בת שנה.
המזכירות חלוקה בדעותיה בעיקר עקב הבעייתיות הכרוכה בפניה ליציאה לחופשה מיוחדת חודשים ספורים לאחר הקבלה לחברות.


4. עידית אשד, פנייה לחופשה מיוחדת בת שנה
עידית החליטה לצאת מהקיבוץ לחופשה מיוחדת בת שנה ללא אישור המזכירות והאסיפה הכללית כנדרש.
המזכירות סיכמה להודיע לה כי אנחנו מאפשרים לה לחודש ימים, עד ליום 31.08.08 לחזור לקיבוץ ולפעול ולקבל אישור לבקשתה בנוהל מסודר כנדרש (מזכירות ואסיפה כללית).
יחד עם זאת, במידה ועידית תבחר להמשיך בחופשה בניגוד להחלטות ולתקנון הקיבוץ המזכירות תפרש את פעולתה כהודעת עזיבה של קיבוץ געש לכל דבר ועניין.
בהמשך, המזכירות תשמח עם חזרתה מהחופשה לדון בבקשתה להתקבל לחברות בגעש מחדש.


5. רשימת השתלמויות 2008
אושרה רשימת ההשתלמויות לשנת הלימודים 2008/09.


6. ניהול כספי החברים בחשבון הקיבוץ.
התקיים דיון בקריאה ראשונה בהצעה לנהלים לניהול כספי החברים בחשבונם בקיבוץ.
הנושא יובא לדיון מסכם באחת מישיבות המזכירות הקרובות.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב