קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 27 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 27 מיום 05.08.08
[פרוטוקול זה היה חסר בגעש2 וצורף רק ב-16.9.2010, עודד]

נוכחים: דליה מורן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, חנה שושן, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 26 מיום 29.07.08.
2. חברים שאינם מעבירים את משכורתם ישירות לקיבוץ, מוזמנים: קרן רוט, יוסי זילברשטיין.
3. סיכום הדיון בנושא ניהול כספי החברים בחשבונם בקיבוץ.
4. סיכום בנושא בניה למגורים.
5. עדכון לגבי מועד חזרתם של נעמי וג'וליו מקנדה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 26 מיום 29.07.08.


2. העברת משכורות החברים ישירות לקיבוץ
בהמשך לדיון שהתקיים במזכירות בישיבה מס' 22 מיום 24.06.08 בנושא חברים אשר אינם מעבירים את משכורתם ישירות לקופת הקיבוץ, המזכירות שמעה סקירה מרו"ח יוסי זילברשטיין ומקרן רוט חשבת הקיבוץ על המשמעויות העלולות לנבוע מהעובדה שמספר חברים בניגוד להחלטות הקיבוץ אינם מעבירים את משכורתם ישירות לקיבוץ אלא מעבירים במקום זאת צ'ק אישי בגובה תלוש השכר שלהם. לדברי יוסי זילברשטיין עפ"י שלטונות מס הכנסה יש למסלול ולאופן שבו מגיע הכסף לקיבוץ משמעות מכריעה במבחנים של מס הכנסה.
עיקר המשמעויות מתייחסות לסוגיית המיסוי והאופן שבו שלטונות מס הכנסה יתייחסו לנושא.
לעניין זה ייתכן מצב שבו מס הכנסה יגדיר את אותם החברים כנישומים עצמאיים לענייני מס שהמשמעות הכספית שלו היא בסדר גודל של מאות אלפי שקלים בשנה.
לאור חשיבות הנושא סיכמה המזכירות למנות מתוכה צוות שייפגש באופן אישי עם החברים מתוך מטרה להניע את החברים ולשכנע אותם לפעול בהתאם להחלטות ולהעביר את משכורתם ישירות לקופת הקיבוץ.


3. ניהול כספי החברים בחשבונם בקיבוץ
סוכמה ההצעה בנושא נהלים לניהול כספי החברים בחשבונם בקיבוץ, מצ"ב.


4. בניה למגורים
המזכירות מברכת את סיום תהליך ההגרלה בין הדיירים שהתקיימה בתאריך 27.06.08 וקבלת ההחלטות של הדיירים הזכאים לדיור קבע במסגרת שלב א' לפתרון בעיית הדיור. המזכירות רושמת בפניה כי היא רואה בחתימת הדיירים על מסמך המתייחס לבניית דירתם כמסמך מחייב לעניין פרויקט הבניה למגורים הנ"ל. רשימת הדיירים מצ"ב לפרוטוקול.


5. עדכון לגבי מועד חזרתם של נעמי וג'וליו
המזכירות רושמת בפניה כי לאור מצוקת הדיור הקיימת היום בגעש ולאור פניית המזכירות למשפחה, נעמי וג'וליו החליטו להאריך את תקופת עבודתם בקנדה בשנה נוספת ובהתאם הם מתכננים לחזור לקיבוץ בקיץ 2009.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב