קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 28 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 28 מיום 26.08.08

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום 05.08.08
2. ערעור תמי ואילן אשד על החלטת המזכירות בעניין עידית אשד
3. הצעת צוות היישום לעדכונים והתאמות לתקנון העבודה בחוברת השינוי, מוזמנות: שרון תירוש, אסנת נגרי
4. עדכון בנושא ריכוז בריאות
5. מתנה לחברים לראש השנה
6. תוספת להצעה לתשלום בגין הוצאות רכב: השתתפות החבר בגין נזקים לרכב תהיה בגובה של 50% מההשתתפות העצמית או בגובה עלות התיקון הנמוך מביניהם.


סיכומים והחלטות:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 28 נדחה לישיבה הבאה.


2. ערעור תמי ואילן אשד על החלטת המזכירות מיום 29.07.08 בעניין חופשה מיוחדת לעידית אשד.
סוכם ברוב קולות לשנות את ההחלטה הקודמת ולהביא לאישור האסיפה (באופן חריג ויוצא דופן ללא נוכחותה) את פנייתה של עידית אשד לחופשה חברתית לשנה.


3. תיקונים והתאמות לתקנון העבודה בתוכנית השינוי
סוכם לקבל ולהמליץ לאסיפה הכללית לקבל את התיקונים המוצעים בתוספת הערות חברי המזכירות שנרשמו במהלך הדיון.


4. עדכון בנושא ריכוז בריאות
נמסר למזכירות כי מאיה יערי הודיעה על סיום תפקידה. נושא הגדרת התפקיד מחדש תמחור המשרה והחלפתה עובר להנהלת מש"א.


5. מתנה לראש השנה
אושררה ההחלטה למתנה לחברים לראש השנה באותה המתכונת של המתנה לפסח.
המזכירות סיכמה כי ההחלטה תהיה בתוקף גם לחגים בשנה הבאה.


6. תשלום בגין הוצאות רכב בקהילה
סוכם לאשר את ההצעה כי חבר הגורם נזק לרכב של הקהילה ישלם את חלקו בנזק בגובה 50% של ההשתתפות העצמית או בגובה עלות התיקון הנמוך מביניהם.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב