קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 29 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 29 מיום 02.09.08
[פרוטוקול זה היה חסר בגעש2 וצורף רק ב-16.9.2010, עודד]

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, דליה מורן, חנן רוגלין.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום 05.08.08
2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 28 מיום 26.08.08
3. פניית התנועה לאישור תמיכה בסך 10,000 ₪ מתוך רווחי געש בגרנות לקיום מערכות התרבות בתנועה
4. הפעלת חדר האוכל ע"י זכיין חדש
5. ינון משלנקה, פניה לחופשה מיוחדת
6. עדכון בנושא בניה למגורים


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום 05.08.08.


2. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 28 מיום 26.08.08.


3. אושרה פניית התנועה לתמיכה במוסדות התרבות בתנועה בסכום של 10,000 ₪ מתוך רווחי געש בגרנות.


4. הפעלת חדר האוכל והמטבח ע"י זכיין חדש.
סוכם לפעול ולהגיע להסכם עם זכיין להפעלת המטבח במתכונת הקיימת. לגבי חדר האוכל סוכם לבחון חלופות שונות שאינן כוללות את הפעלת חדר האוכל לאירועים וכנסים.


5. ינון משלנקה, פניה לחופשה מיוחדת
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את פנייתו לצאת לחופשה מיוחדת לתקופה של שנה אחת.


6. עדכון בניה למגורים
· נמסר עדכון לגבי ההתקדמות בתהליכי התכנון של השכונה החדשה.
בישיבה הבאה יוצג לו"ז מפורט לפרויקט.
· נמסר עדכון לגבי ההתקדמות בקבלת היתרי בניה לתוספות לסביונים.
· נמסר כי בניית ארגזי הרוח לדירות שיש בהן ארגזי רוח מעץ תתחיל בסביבות אמצע ספטמבר 08.
· נמסר עדכון לגבי ההתקדמות בבניית התוספות ללינה המשפחתית.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב