קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 30 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 30 מיום 16.09.08
[פרוטוקול זה היה חסר בגעש2 וצורף רק ב-16.9.2010, עודד]

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנה שושן, מיכי דרורי, חנן רוגלין.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 29 מיום 02.09.08.
2. רותם קלינה, ערעור על החלטת מש"א בעניין מימון להשלמת התואר.
3. ערטל גולדברג, ערעור על החלטת מש"א בעניין מימון השלמת התואר.
4. דו"ח על הפגישות עם החברים שאינם מעבירים את משכורתם ישירות לקיבוץ.
5. מנהלת צעירים, אישור הרכב המנהלת, מוזמנת הילה שחר.
6. אישור הסרת השעבוד הצף על הקיבוץ.
7. נועה מזור, קבלה למועמדות.
8. אישור פתיחת חשבון בנק נוסף לקרן המילואים.
9. לוח מודעות אלקטרוני , מוזמנת מירי שטרויך.
10. דיון חוזר בהצעה לעדכון התעריפים לשימוש ברכב הקהילה.
הערה לסדר היום: לסעיפים 2 ו3 מוזמנת שרון תירוש מנהלת מש"א.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 30 מיום 16.09.08.


2. רותם קלינה, ערעור על החלטת מש"א
סוכם לקבל את הערעור ולאשר את השלמת התואר ובכל מקרה הסכום המקסימאלי המוקצב לנושא לא יעלה על 7000 ₪.


3. ערטל גולדברג, ערעור על החלטת מש"א
סוכם לקבל את הערעור ולאשר את השלמת התואר, בכל מקרה הסכום המקסימאלי המוקצב לנושא הוא 16,000 ₪.


4. דו"ח על פגישות עם חברים בנושא העברת המשכורת ישירות לקיבוץ
נמסר דו"ח על פגישות שקיים צוות מתוך המזכירות עם החברים. נמסר כי בהמשך לפגישות חלק מהחברים העבירו את משכורתם ישירות לקיבוץ. כמו כן נמסר כי עדיין ישנם מספר חברים שאינם מעבירים את משכורתם בהתאם להחלטות, לעניין זה הנושא יחזור לסיכום בישיבה הבאה.


5. מנהלת צעירים
הילה שחר הציגה בפני המזכירות את הרכב המנהלת :
מרכזת – הילה שחר
שלי ציקמן, תום יערי, הגר סירוטה, עינת קופרמן, עמירם הדר, טל קלינה, אלעד מידן ונורית אחרק כנציגת המזכירות.
סוכם לאשר את הרכב המנהלת וללוות את פעילותה באופן שוטף.


6. אושר לחתום על הסרת השעבוד הצף לקיבוץ לעניין זה קרן רוט וערד סלוצקי מונו לחתום מטעם הקיבוץ על המסמכים מול הבנקים.


7. נועה מזור קבלה למועמדות
נועה מזור, בת זוגו של אמרי מבקשת להיקלט בקיבוץ, נועה הסדירה את הפרוצדורות המוקדמות הנדרשות לשם כך.
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלה למועמדות.


8. חשבון בנק בנאמנות עבור קרן המילואים
אושר לפתוח חשבון בנק נוסף לקיבוץ געש בנאמנות עבור קרן המילואים בבנק אגוד סניף פולג.


9. לוח מודעות אלקטרוני
התקיים דיון על אופן תפעול לוח המידע האלקטרוני, סוכם לאשר כי יגבה תשלום מגורמי חוץ המבקשים לפרסם עצמם בלוח. כל הפרסומים של חברי קיבוץ ומוסדותיו יהיו ללא תשלום.


10. חיוב בגין השימוש ברכב
התקיים דיון נוסף בהצעה לשינוי התעריפים בשימוש ברכב הקהילה.
סוכם להביא את ההצעה במסגרת הדיון בהצעת התקציב 2009.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב