קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 33 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 33 מיום 18.11.08

נוכחים: מיכי דרורי, רמי כהן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין. משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 32 מיום 04.11.08
2. בחירת מזכיר קיבוץ, הצעה לפיצול תפקידים בין המזכיר לבין מנהל הקהילה, מוזמנת שרון תירוש.
3. בית כנסת ביום הכיפורים, בקשת חברים תומכים ומתנגדים לקיום דיון עקרוני בנושא
מוזמנים: מיכל שרויט, יפעת בורודצקי, ניר גלברד, חיים יוגב, אורלי חרוש.
4. ערעור מירב סלוצקי והידי מעיין על החלטת המזכירות בעניין הגדלת השתתפותו של החבר בעלות שיעורי העזר.
5. הסדר חובות עם רמות חפר, סיכום הדיון.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 32 מיום 04.11.08


2. הצעה לפיצול תפקיד המזכיר
התקיים דיון בקריאה ראשונה בהצעת הנהלת מש"א לפיצול תפקיד המזכיר למנהל קהילה ולמזכיר. הנושא יסוכם בישיבה הבאה.


3. בית כנסת ביום הכיפורים
• הדיון התקיים לאור בקשה של מספר חברים לדון בסוגיה של קיום בית כנסת ארעי בגעש ביום כיפור האחרון. לעניין זה קיבלו חברי המזכירות חומר רקע על הנעשה בקיבוצים אחרים ברחבי התנועה.
• בדיון הושמעו דעות שונות של החברים. החברים שהשתתפו באירוע סיפרו על החוויות האישיות משפחתיות שלהם ועל חשיבות האפשרות שנפתחה בפניהם לקיים את תפילות יום כיפור במקום מגוריהם בקרבת משפחתם כשהמשפחה שותפה לאירוע ולחוויה המיוחדת. עוד הוסיפו החברים על רצונם כחברים בחברה חילונית לקיים ביום המיוחד הזה אירוע שונה המחובר למקורות ולשורשים שלהם.
• חברים אחרים הביעו את הסתייגותם כי מעצם היותנו ישוב חילוני יש צורך להתחשב גם בדעותיהם של חברים המתנגדים לקיום טכסים והתכנסויות דתיות במבנה ציבורי של הקיבוץ, ועל כי האירוע היה הפרה של ההסכמות שהיו בקהילה בגעש עד היום.
• בנוסף התייחסו חברים לסוגיה כי אם כבר מתקיים טכס מסוג זה בקיבוץ, יש לקיים דיון באיזה אופן מקיימים את הטכס, כטכס רפורמי או כטכס קונסרבטיבי.
• סוכם לקיים דיון ציבורי פתוח בנושא תוך מטרה להגיע להסכמות ולהבנות תוך סובלנות, פתיחות וכיבוד האחד את דעותיו של השני.


4. ערעור מירב סלוצקי והיידי מעיין
סוכם לקבל את ההסתייגות כתוספת להחלטת המזכירות מס' 31 מיום 31.10.08 :
ילד אשר אובחן דידקטית ע"י מאבחן מוסמך המוכר ע"י צוות החינוך בבית הספר ואשר עבר ועדת השמה ו/או ועדת שילוב מטעם משרד החינוך ואכן נמצא זכאי לעזרה לימודית, ימשך לגביו ההסדר כפי שהיה - המשפחה תשתתף ב 10% מעלות שיעורי העזר.
האישור המיוחד יינתן ע"י מרכזת תחום החינוך בגעש, יו"ר מנהלת החינוך ונציג בית הספר.


5. הסדר חובות עם רמות חפר
סוכם לייפות את כוחם של קרן רוט, מיכי דרורי וחנן רוגלין להגיע להסכם להסדר החובות עם רמות חפר.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב