קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 34 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 34 מיום 25.11.08

נוכחים: דליה מורן, רמי כהן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, פנינה מדבייר, הוגו לובל, מיכי דרורי, חנן רוגלין. מוזמנת: שרון תירוש. משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 33 מיום 18.11.08
2. מזכיר הקיבוץ, הצעה לפיצול התפקיד, סיכום הדיון.
3. קריטריונים להקצאת רכב לעובדי חוץ.
4. תוכנית העבודה של ועדת הביקורת לשנת 2009, מוזמן ראובן גפני.
5. סכסוך שכנים, מוזמנת כרמית פלג.
6. אישור הגדלת התקציב בתוכנית השקעות לתוספת ללינה משפחתית בגין הצורך לבנות את התוספת כממ"ד בסך 35,000 ₪.
7. אישור פתיחת חשבון בנק לועד מקומי געש בבנק לאומי סניף כפר שמריהו בהתאם לתקנות משרד הפנים.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 33 מיום 18.11.08


2. מזכיר הקיבוץ הצעה לפיצול התפקיד
אושרה הצעת מש"א לפיצול התפקיד בין מזכיר הקיבוץ לבין מנהל הקהילה. סוכם להגדיר את היקף המשרה לפי 70% למנהל קהילה ו 30% למזכיר הקיבוץ. הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.


3. קריטריונים להקצאת רכב לעובדי חוץ
אושרה הצעת הנהלת מש"א לקביעת קריטריונים להקצאת רכב של הקיבוץ לעובדי החוץ. (מצ"ב)


4. תוכנית העבודה של ועדת הביקורת
המזכירות התייחסה לתוכנית המוצעת והציעה לראובן לערוך מספר שינויים בתוכנית שהוצגה.
התוכנית תובא לאישור האסיפה הכללית.


5. סכסוך שכנים
כרמית פלג הציגה את הסכסוך שהתגלע בעקבות הקמת גדר בסמוך אליה ללא תאום והסכמה עם השכנים.
לאור העובדה כי הגדר שהוקמה חורגת מהנורמה ופוגעת במרקם העדין של יחסי השכנים והוקמה ללא תאום והסכמה, המזכירות סיכמה להורות על הורדת הגדר וצמצומה לשטח המרפסת בלבד.


6. עדכון בתקציב ההשקעות
אושרה ההצעה להגדלת תקציב השקעות ב 35,000 ש"ח כמפורט.


7. פתיחת חשבון בנק לועד המקומי
אושר לפתוח חשבון בנק לועד המקומי געש בבנק לאומי סניף כפר שמריהו.
אושרו בעלי זכות החתימה בחשבון: קרן רוט, שרון תירוש, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב