קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 35 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 35 מיום 02.12.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, חנן רוגלין. משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 34 מיום 25.11.08
2. בועז וענבל סיטרין, פניה לעבודת חוץ בחו"ל
3. הצעה לדיון מחודש בנושא בנים שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע, מוזמנים: חגי אבני, יצחק כנען, מלכה פרירה
4. תקציב הקהילה 2009, דיון בקריאה ראשונה


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 34 מיום 25.11.08


2. בועז וענבל סיטרין
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את פנייתם ליציאה לעבודה בחו"ל במתכונת של חופשה מיוחדת לשלוש שנים לתאילנד.


3. בנים שלא נמצא להם מגורים טרם היום הקובע, דיון חוזר בהחלטת האסיפה הכללית
החברים המוזמנים הציגו את הרציונל העומד מאחורי בקשתם לדיון מחודש בהחלטה שאפשרה למספר בנים ובנות שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע להתקבל בשלב מאוחר יותר לחברות בקיבוץ בתנאים של טרם היום הקובע. החברים התייחסו לעובדה כי מספר של צעירים יצאו לחופשה מיוחדת חודשים בודדים בלבד לאחר קבלתם לחברות. לדעתם ההחלטה שהתקבלה יצרה למעשה אפליה בין הצעירים, בין אלו שהיה להם מגורים בקיבוץ לבין אלו שרצו להתקבל לחברות ולא נמצא להם מקום מגורים כאמור.
המזכירות לאחר שקיימה דיון רחב בנושא סיכמה ברוב קולות כי אינה תומכת בהצעת החברים. המזכירות חושבת כי ההחלטה שהתקבלה באסיפה עומדת במבחן המציאות ונותנת תשובה ראויה לסוגיה העיקרית שתאפשר בעתיד לאותם צעירים להתקבל לחברות באופן שלא יפגעו זכויותיהם כפי שהוגדרו בחוברת השינוי לעומת צעירים אחרים.


4. תקציב הקהילה 2009
התקיים דיון בקריאה ראשונה בהצעת התקציב. הישיבה הבאה תוקדש כולה לדיון בהצעת התקציב ולדיון בהצעות הצוות שמונה ע"י מזכירות להביא הצעות להתייעלות בקהילה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב