קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 36 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 36 מיום 05.12.08
[פרוטוקול זה היה חסר בגעש2 וצורף רק ב-16.9.2010, עודד]

נוכחים: רמי כהן, הוגו לובל, דליה מורן, חנה שושן, פנינה מדבייר, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, מיכי דרורי, חנן רוגלין

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 35 מיום 25.11.08
2. תקציב הקהילה 2009


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 35 מיום 25.11.08


2. נדונו סעיפי תקציב הקהילה 2009, הדיון לא סוכם.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב