קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 37 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 37 מיום 09.12.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין
משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 36 מיום 05.12.08
2. תקציב הקהילה 2009, המשך הדיון
3. ערעור עזרא רבין על החלטת האסיפה הכללית בעניין פיצול תפקיד מזכיר הקיבוץ ומנהל הקהילה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 36 מיום 05.12.08


2. תקציב הקהילה 2009
התקיים דיון בסעיפי התקציב, הדיון לא סוכם וימשך בישיבה הבאה.


3. ערעור עזרא רבין על החלטת האסיפה
• עזרא הציג את השגותיו הפרוצדוראליות והענייניות לגבי תהליך הדיון באסיפה הכללית וההצבעה בקלפי. המזכירות העמידה את עזרא על טעותו בעניינים הפרוצדוראליים הקשורים ברוב המיוחס ובמשמעויות של תוצאות ההצבעה.
• המזכירות קיבלה את הערתו של עזרא כי ייתכן שהיה צורך להביא את הנושא לדיון בקריאה ראשונה טרם הבאת הנושא להכרעה.
• לאור העובדה כי לא נמצאה בהערותיו הענייניות של עזרא התנגדות מהותית לעצם ההפרדה בין התפקידים, המזכירות פנתה לעזרא שיסיר את הערעור.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב