קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 38 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 38 מיום 16.12.08

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין. משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 37 מיום 09.12.08
2. תקציב הקהילה 2009, המשך הדיון


סיכומים והחלטות:


3. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 37 מיום 09.12.08


4. תקציב הקהילה 2009
נדונו ואושרו עם תיקונים המלצות צוות היישום לעדכונים בתקציב הבריאות. הנושא יובא לאישור במסגרת הכוללת של אישור התקציב.
סיכום הדיון בהצעת התקציב הכוללת ימשך בישיבה הבאה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב