קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 39 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 39 מיום 23.12.08

נוכחים: הוגו לובל, רמי כהן, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין. משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 38 מיום 16.12.08
2. נווה כהן, קבלה למועמדות
3. נופר גולדברג, קבלה לחברות
4. סגירת חברת "אורות תאורה אדריכלית"
5. הצעת תקציב הקהילה 2009, סיכום הדיון


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 38 מיום 16.12.08


2. נווה כהן קבלה למועמדות
נווה מבקש להתקבל למועמדות במסגרת תקנון הקליטה החדש. הנושא יובא לאישור לאסיפה הכללית.


3. נופר גולדברג, קבלה לחברות
נופר גולדברג פונה להתקבל לחברות בגעש, קבלתה לחברות היא במסגרת קבוצת הצעירים שלא נמצא להם מקום מגורים טרם היום הקובע, בהתאם היא מתקבלת בתנאים של החברים שהתקבלו לחברות לפני 26.03.07.
המזכירות סיכמה להמליץ לאסיפה על קבלתה לחברות.


4. סגירת חברת "אורות תאורה אדריכלית"
בהתאם לבקשת המועצה הכלכלית סוכם להחליט על סגירת חברת "אורות תאורה אדריכלית", חברה שאינה פעילה כבר מספר שנים.


5. תקציב הקהילה 2009
סוכמה הצעת התקציב 2009, הנושא יובא לדיון בקריאה ראשונה באסיפה הכללית שתתקיים ביום 05.01.09.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב