קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 2 שנת 2009, יום ראשון 11/01/2009, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


שימו לב לשינוי ביום האסיפה!

 

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 14.01.09 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.
2. אוריאל אבני מונה ליו"ר מועצת המנהלים של רפת חוף השרון.
3. ביום 15.01.09 רוני בוכמן נכנס לתפקידו כמזכיר קיבוץ געש.


לאישור


1. אייל רותם – קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתו לחברות בקיבוץ געש של אייל רותם.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתו לחברות של אייל נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


2. בחירת מנהל קהילה
הנהלת מש"א מביאה לבחירת מנהל קהילה את המועמדים הבאים:


א. הילה שחר – מומלצת ע"י הנהלת מש"א.


ב. זמי בן-חורין – מציע את עצמו.


ג. דני קייט – מציע את עצמו.


ד. מועמד חיצוני – בהתאם לבקשת חברים רבים תובא בפני הציבור האפשרות להציע לבחור במועמד חיצוני לתפקיד. במידה והצעה זו תתקבל, בחירת המועמד עצמו תובא להכרעה בדיון נפרד.


נוהל ההצבעה:
א. ההצבעה בקלפי ולקבלת ההצעה הנבחרת נדרשים 50%+1 מקולות המצביעים.
ב. במידה ואף אחת מההצעות לא תזכה ב- 50%+1 מקולות המצביעים תיערך הצבעה נוספת בקלפי ביום חמישי 15.01.09 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.


3. תקציב הקהילה 2009
המזכירות מביאה לאישור את תקציב הקהילה 2009 (מצ"ב)
במסגרת הצעת התקציב מציעה המזכירות להוריד את אגרת הקהילה ב- 50 ₪ (מ 900₪ ל 850₪) ולהוריד את מדרגות המס הפרוגרסיבי ב 5%.
ההצבעה בקלפי ולאישור תקציב הקהילה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
 

תקציב קהילה 2009
הערות לתקציב 2009
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 1 מיום 05.01.09


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 1 מיום 05.01.09


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב