קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 3 שנת 2009, יום שני 30/03/2009, שעה 20:30מועדון לחבר
מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: רוני בוכמן


סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 01.04.09 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


2. שלמה ניימן ימסור אינפורמציה על הבחירות לרשות מועצה אזורית חוף השרון.


לאישור


1. אלה תירוש ויובל כנען – קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתם לחברות בקיבוץ געש של אלה תירוש ויובל כנען כל אחד בנפרד.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתם לחברות של אלה ויובל נדרש רוב מיוחס של 2/3 מקולות המצביעים.


לדיון


1. סיכום משק – דוחות כספיים ינואר – דצמבר 2008
יוצגו ויובאו לדיון ואישור הדוחות הכספיים ינואר – דצמבר 2008, המסכמים את תוצאות המשק לשנת 2008.
הדוחות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.


2. בחירת עזרא רבין ליו"ר ועדה לעזרה הדדית
המזכירות מביאה לבחירה את עזרא רבין לתפקיד יו"ר הקרן לעזרה הדדית.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירתו של עזרא לתפקיד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 2 מיום 11.01.09 :


1. הילה שחר נבחרה לתפקיד מנהלת קהילה של קיבוץ געש.


2. אייל רותם התקבל לחברות בקיבוץ געש.


3. אושר תקציב הקהילה לשנת 2009.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב