קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

אסיפה מס' 4 שנת 2009, יום שני 11/05/2009, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: חיים מדבייר, יו"ר האסיפה: רוני בוכמן

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 13.05.09 בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות.


לאישור


1. עודד דרורי – קבלה למועמדות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתו למועמדות בקיבוץ געש של עודד דרורי.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתו למועמדות של עודד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. יובל יערי – קבלה למועמדות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתו למועמדות בקיבוץ געש של יובל יערי.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתו למועמדות של יובל נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. בחירת עזרא רבין ליו"ר ועדה לעזרה הדדית
המזכירות מביאה לבחירה את עזרא רבין לתפקיד יו"ר הועדה לעזרה הדדית.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירתו של עזרא לתפקיד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


4. תשלומי ביטוח לאומי לחברי געש העובדים במשרה מלאה מחוץ לקיבוץ
המזכירות ממליצה לאסיפה הכללית לבטל תשלום חודשי בסך 60 ₪ לכל עובד חוץ (שעובד רק בחוץ) לביטוח לאומי על מנת שיהיו מבוטחים בתורנויות בקיבוץ (חסכון של כ- 50,000 ₪ בשנה).
בימינו כשהתורנויות היחידות שנשארו הן תורנויות מעטות בחגים, המזכירות לא רואה סיבה לשלם תשלום זה.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


דו"ח קרן המילואים
הנהלת קרן המילואים מביאה לדיון דו"ח מצב ההשקעות בקרן. מוזמן שמיל קורצמן ממגדל שוקי הון, המנהלת עבור קרן מילואים חלק מהכספים.
את דו"ח חודש אפריל 2009 של קרן המילואים ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 3 מיום 30.03.09


1. אלה תירוש התקבלה לחברות בקיבוץ געש.


2. יובל כנען התקבל לחברות בקיבוץ געש.


3. אושרו דוחות כספיים של סיכום המשק ינואר – דצמבר 2008.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב