קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 9 שנת 2009, יום שני 07.09.2009, שעה 20:30 מועדון לחבר

מנחה האסיפה: מיכי דרורי,  יו"ר האסיפה: רוני בוכמן

 


סדר היום:


הודעות


שלמה ניימן מונה ע"י מועצת המנהלים של תשר געש לתפקיד מנכ"ל תשר געש, במקומו של יובל אלפן שסיים את תפקידו. המועצה הכלכלית אישרה את המינוי.


לדיון


סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר - יוני 2009
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- יוני 2009, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.

 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 8 מיום 24.08.09 :


1. התקבלה הצעת המזכירות להעברת חשבונות החברים לבנק.


2. נבחרו להנהלת קרן המילואים כנציגי ציבור: רוברטו קופרמן, אופיר סיטרין, חנה שושן ונגרו רובינשטיין.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב