קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 10 שנת 2009, יום שני 14.09.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 16.09.09 בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות.


לאישור


המועצה הכלכלית והמזכירות ממליצות על ערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק לקדנציה נוספת של 4 שנים.
ההצבעה בקלפי ולאישור בחירת ערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק בגעש, נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


ערעור


עזרא רבין מערער על החלטת האסיפה הכללית מיום 24.08.09, בנושא העברת ופתיחת חשבונות בנק פרטיים לחברים.
לצורך קבלת הערעור של עזרא נדרשים שני תנאים:
1. רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
2. לפחות 106 קולות בעד הערעור.


לדיון


תקנון הקיבוץ לאחר תיקון (קריאה ראשונה)
המשך הדיון על תקנון הקיבוץ כפי שתוקן לאחר הערות החברים בדיונים הקודמים ובמזכירות.
התקנון עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.

 

טיוטת תקנון הקיבוץ
טיוטת תקנון הקיבוץ - pdf
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 9 מיום 07.09.09 :


1. אושרו הדוחות הכספיים של המשק, ינואר - יוני 2009.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ
 

חסר רכיב