קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 11 שנת 2009, יום שני 12.10.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב


סדר היום:


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 14.10.09 בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות.


2. אופיר סיטרין מונה ע"י מועצת המנהלים של נכסי געש לתפקיד מנכ"ל נכסי געש, במקומו של שלמה ניימן שסיים את תפקידו. המועצה הכלכלית אישרה את המינוי.


לאישור


מכירת זכויות געש ב"צומת ספרים"
 

המועצה הכלכלית מביאה לאישור האסיפה הכללית את:


1. התקשרות הקיבוץ בהסכם למכירה ביחד עם סקום (ישראל) בע"מ, של 3409/11334 חלקים מחלקה 81 בגוש 7706 ושל זכויות חכירה לגבי שטח של 3,409 מ"ר מהחלקה שעל גביו בנוי מבנה המשמש כחנות "צומת ספרים" ל-מודן רוז שומר בע"מ, חברה מספר 51-4066000.


2. להסמיך את ערד סלוצקי וקרן רוט לחתום בשם הקיבוץ על ההסכם, ועל כל מסמך בקשר עם ההסכם לרבות ייפויי כוח, שטרי מכר, שטרי חכירה, דיווחים לשלטונות המס וכל מסמך ו/או נספח הקשור עם ההסכם או הנובע ממנו.


מבנה העסקה ותנאיה הוצגו בשיחת הסבר מיוחדת שהתקיימה ביום 7.10.2009 ו יוצגו באסיפה הכללית.


ההצבעה בקלפי ולאישור העסקה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 10 מיום 14.09.09 :


1. ערד סלוצקי נבחר לתפקיד מרכז המשק בגעש לקדנציה נוספת של 4 שנים.


2. לא התקבל הערעור של עזרא רבין, בנושא פתיחת חשבונות בנק לחברים.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב