קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 12 שנת 2009, יום שני 19.10.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

סדר היום:


הודעות


ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 21.10.09 בין השעות 11:00 - 20:00 במזכירות.


לדיון


מנכ"ל נכסי געש – פניית יואב דרורי
בהמשך להודעה שנמסרה בשיחה הקודמת מטעם מועצת המנהלים של נכסי געש והמועצה הכלכלית על בחירת אופיר סיטרין לתפקיד מנכ"ל נכסי געש, יתקיים דיון בבקשת יואב דרורי לקיים דיון והחלטה בשיחת הקיבוץ, בעניין העברת ההחלטה על האישור המינוי של אופיר לתפקיד, לקלפי.
הפנייה לדיון היינה בהתאם למבנה הארגוני שאושר בקיבוץ באוגוסט 2005, בו נקבע ש:
המנכ"ל של כל תאגיד עסקי ימונה ויפוטר ע"י מועצת המנהלים ויהיה אחראי כלפיה על הניהול המיטבי והתקין של התאגיד, בכפוף ליעדים ולתקציב השנתי שאושר על ידה. מינוי ופיטורי המנכ"ל יאושרו ע"י המועצה הכלכלית וידווחו בשיחת הקיבוץ. לחבר תעמוד הזכות לבקש דיון והחלטה בשיחת הקיבוץ, בעניין העברת האישור על המינוי לקלפי.
ההצבעה בקלפי ולאישור בקשת יואב דרורי נדרש רוב של 50% + 1 מסך קולות המצביעים.


ערעור


ערעור עזרא רבין על אישור מכירת זכויות געש ב"צומת ספרים"
עזרא רבין מערער על החלטת האסיפה הכללית מיום 12.10.09, בנושא מכירת זכויות געש ב"צומת ספרים".
לצורך קבלת הערעור של עזרא נדרשים שני תנאים:
1. רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.
2. לפחות 122 קולות בעד הערעור.

 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 11 מיום 12.10.09 :


1. אושרה מכירת זכויות געש ב"צומת ספרים".


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב