קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 14 שנת 2009, יום שני 30.11.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן

 

סדר היום:


לדיון


סיכום תקציב הקהילה ינואר-ספטמבר 2009
יוצגו ויובאו לדיון דוחות כספיים של הקהילה המסכמים את הפעילות הכספית של הקהילה ינואר-ספטמבר 2009.
הדוחות יוצגו ע"י הילה שחר מנהלת הקהילה.
חומר לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
 

החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 13 מיום 09.11.09:


1. נבחרו 8 חברי מזכירות והם: אסנת רג'ואן-נגרי, דולב קסטין, אופיר סיטרין, מיכי דרורי, שי ברק, איתן יערי, נגרו רובינשטיין ואדוה רוגלין.


2. אושרה שנת חופש שניה לארז קוגלר.


3. שובל אלימלך התקבל למועמדות.


4. לוטם קסטין התקבל למועמדות.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב