קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 15 שנת 2009, יום שני 7.12.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: חיים יוגב

 

סדר היום:


לאישור


1. סיכום משק, דוחות כספיים - ינואר-ספטמבר 2009


המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור האסיפה הכללית את הדוחות הכספים לחודשים ינואר- ספטמבר 2009, הדוחות יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין.
הדוחות המפורטים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
אישור הדוחות יתקיים באסיפה.


2. בחירת חברים למועצות מנהלים של תאגידי געש


המועצה הכלכלית מביאה לאישור את הרכבי מועצות המנהלים של תאגידי געש ל 4 השנים הבאות, בהתאם למבנה הארגוני/ניהולי של געש, שאושר בקיבוץ ב-2005.
ההצעה המפורטת להרכבי מועצות המנהלים של תאגידי געש, ושמות חברי געש המוצעים לבחירה כדירקטורים - נציגי ציבור, פורסמה לחברים, מצורפת בגב דף זה ותובא לשיחה.
ההצבעה לאישור בחירת הרכבי מועצות המנהלים תתקיים בקלפי, באופן הבא:


א. הצעת המועצה הכלכלית להרכב מועצת המנהלים (יו"ר, דירקטורים חיצוניים, מספר חברים כולל) של כל תאגיד בנפרד, לאישורה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.


ב. בחירת נציגי הציבור בכל מועצת המנהלים של כל תאגיד בנפרד. החברים שיקבלו את מירב הקולות לפי מספר נציגי הציבור המוצעים בהרכב של כל מועצת מנהלים, יבחרו כנציגי ציבור במועצה של אותו תאגיד.

 

 

המלצת הצוות למועצה הכלכלכית להרכבי מועצות מנהלים בתאגידי געש (PDF)
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 14 מיום 30.11.09:


לא התקבלו החלטות באסיפה הכללית מס' 14 מיום 30.11.09.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב