קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 16 שנת 2009, יום שלישי 22.12.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: מיכי דרורי

 

סדר היום:


שימו לשינוי ביום האסיפה, יום שלישי 22.12.09


לאישור


1. ועדת קלפי
רשימת החברים אשר הביעו את הסכמתם להיות חברים בועדת קלפי:
1. חווה ציקמן 2. סוניה בלבן 3. שולה ברק 4. שייקה דור 5. רנה וייס
6. מרים אביו 7. רחל סגל 8. דורית גפני 9. נעמי גוגנהיים
10. דוד טמים 11. אסתר לובל 12. רבקה רובינשטיין 13. שושי הרנוי 14. חווה בשור
אישור ועדת קלפי יתקיים באסיפה.


2. דניאל צרפתי, קבלה למועמדות
המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את דניאל צרפתי.

ההצבעה בקלפי ולקבלת דניאל צרפתי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תקציב הקהילה 2010
המזכירות מביאה בקריאה ראשונה את תקציב הקהילה 2010.
מצ"ב תוכנית הקהילה 2010.
 

תקציב קהילה 2010
הערות לתקציב קהילה 2010
טיוטה לקציב קהילה 2010
החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 15 מיום 07.12.09:


לא התקבלו החלטות באסיפה הכללית מס' 15 מיום 07.12.09.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב