קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17 שנת 2009

00/00/0000

דף לשיחה

קיבוץ געש - אסיפה כללית (שיחת קיבוץ)
אסיפה מס' 17 שנת 2009, יום שני 28.12.2009, שעה 20:30, מועדון לחבר
יו"ר האסיפה: רוני בוכמן, מנחה האסיפה: אילן אופמן

סדר היום:


הודעות


קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו ואסיפה כללית מס' 15 מיום 07.12.09 ואסיפה כללית מס' 16 מיום 22.12.09 תתקיים ביום רביעי 30.12.09 בין השעות 11:00 – 20:00 בחדר הישיבות במזכירות.


לאישור


חופשה מיוחדת (שנת חופש)
ישי דרורי פונה לשנת חופש שניה.
המזכירות ממליצה לאשר לישי את פנייתו לשנת חופש שניה.
ההצבעה בקלפי ולאישור פניתו של ישי דרורי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תוכנית 2010 של תאגידי געש
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור את תוכנית 2010 של תאגידי געש.
התוכנית תוצג ע"י מנהלי התאגידים. חומר מפורט ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 16 מיום 22.12.09:


1. אושרה ועדת קלפי החברים בה הם: חווה ציקמן, סוניה בלבן, שולה ברק, שייקה דור, רנה וייס, מרים אביו, רחל סגל, דורית גפני, נעמי גוגנהיים, דוד טמים, אסתר לובל, רבקה רובינשטיין, שושי הרנוי, חווה בשור.

 
רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב