קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 18 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 18 מיום 02.08.09

 

נוכחים : פנינה מדבייר, הוגו לובל, דליה מורן, מיכי דרורי, חנה שושן, רמי כהן, רוני בוכמן, נגרו רובינשטיין.
מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסרה : נורית אחרק.

סדר היום :


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 17 מיום 19.07.09
2. סיכום ביניים מעבודת המזכירות.
3. קביעת סדר עדיפויות של נושאים לטיפול המזכירות.
4. אישור בחירת נועה ניימן לועדת דיור במקום ירון אופמן.
5. המשך דיון על תקנון הקיבוץ.


סיכומים והחלטות :


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 17 מיום 19.07.09.


2+3 +5 . סיכום ביניים מעבודת המזכירות וקביעת סדר עדיפויות של הנושאים שבטיפול המזכירות
בתקופה הקרובה נמשיך לקדם את הנושאים הבאים:


א.להדק את הקשר עם ועדות הקיבוץ - רווחה, תרבות, בריאות ועם מועדון הקיבוץ, כדי להגביר ולשפר את השרות לחברים.


ב. העברת חשבונות החברים לבנק - אסיפה בנושא תתקיים ב- 24.08.09.


ג. המשך מעקב תקציב הקהילה - יובא לדיון באסיפה סיכום חצי שנתי של תקציב הקהילה.


ד. מנהלת צעירים - בחירת רכז מנהלת צעירים והמשך הקשר עם מנהלת צעירים, לדון בנושאים המעסיקים את השכבה הצעירה בעיקר נושא הדיור.


ה. קידום תקנון הקיבוץ והסכם האהדה לבעלי צרכים מיוחדים.


ו. קידום הבניה למגורים - הכנת תוכנית שלב "ב" למגורים.


ז. ליזום פגישות עם בעלי התפקידים המרכזים ומנהלי ועדות הקהילה – לקבל דיווח מעודכן.


4. אישור בחירת נועה ניימן לועדת דיור במקום ירון אופמן
התקבלה הודעה של הנהלת מש"א על החלפת נועה ניימן בירון אופמן שיוצא לחופש.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב