קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 20 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 20 מיום ראשון 16.08.09

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, רוני בוכמן. מוזמנת קבועה: הילה שחר

סדר יום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס.19 מיום 09.08.09
2. החזר הוצאות נסיעה לעובדי חוץ. מוזמן זמי בן חורין
3. רשת בטחון של חבר נשוי לתושב.
4. אי עבודה מבחירה.
5. דו"ח תקציב חצי שנתי 2009 של הקהילה


סיכומים והחלטות :


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס. 19 מיום 09.08.09


2. לא התקבלה הצעתו של זמי בן חורין לשנות את הנוהל זיכוי הוצאות נסיעה לעובד חוץ הנוסע לעבודתו באוטו פרטי.


3. המזכירות קיבלה את המלצת צוות יישום שחברים אשר חיים \ נשואים לתושבים יקבלו רשת בטחון לפי חצי זוג ולא לפי בודד ( 60% מזוג, כפי שהיה עד היום). זאת בהנחה שיש להם הכנסה נוספת בבית מבן \ בת זוגם.


4. המזכירות החליטה לדחות את דיון בנושא אי עבודה מבחירה של חברים לקראת הדיון הרחב בנושא תקציב הקהילה 2010


5. המשך הדיון וסיכום בישיבה הבאה של המזכירות בנושא דו"ח תקציב חצי שנתי של הקהילה.


6. המזכירות החליטה לגבי השי לראש השנה תש"ע : כל חבר קיבוץ העובד בקיבוץ או בתאגידיו יקבל 200 שקל. הסכום יועבר לחברים בתלוש שכר ויהיה פטור ממס.
עדכון מחיר המנה בחג: 35 ₪ לחבר, 45 ₪ לאורח.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב