קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 21 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מיום ראשון 23.08.09

 

נוכחים: פנינה מדבייר, נורית אחרק, מיכי דרורי, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, רוני בוכמן.
מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסרים: חנה שושן, הוגו לובל.

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס. 20 מיום 16.08.09
2. המשך דיון וסיכום תקנון הקיבוץ
3. סיכום דיון תקציב חצי שנתי של הקהילה.
4. דיון על הצעת של זמי בן חורין בנושא החזר הוצאות רכב לעובדי חוץ.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 20 מיום 16.08.09


2. סוכם לאשר את תקנון הקיבוץ החדש, מיכי דרורי יכין טבלאות השוואה בין התקנון הישן לחדש . לפני הבאת התקנון להחלטה באסיפת הקיבוץ נעמיד לרשות החברים את התקנון.


3. נסקר דו"ח ביצוע הקהילה החצי שנתי ינואר – יוני 2009 . הדו"ח מראה על חריגה בתקציב שנובעת בעיקר מירידה בהכנסות ממס פרוגרסיבי וביצוע השקעות רבות בקהילה שאושרו ב2008 וביצוען גלש לשנה הנוכחית ללא תקצוב ריאלי.
לאור המצב הוחלט לעצור את השקעות לשנת 2009 ולעקוב בקפידה יתרה על הוצאות השוטפות כדי למנוע מצב של גירעון תקציבי.


4. המזכירות תזמין את זמי בן חורין לדיון נוסף בנושא.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ
 

הפרוטוקול בפורמט PDF
חסר רכיב