קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 22 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול מזכירות מס' 22 יום ראשון 30.08.09


 

נוכחים: פנינה מדבייר, מיכי דרורי, הוגו לובל, דליה מורן, חנה שושן,נגרו רובינשטיין, רמי כהן, רוני בוכמן.
מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסרה: נורית אחרק.

 

סדר יום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מיום 30.08.09
2. אינפרמציה על בוררות ותביעתם הכספיים של משפחת משלנקה.
3. דיון בהצעה להסדר יציאה לחברי קיבוץ הצעירים.
4. דיון על החלטת ועדת תכנון בנוגע לבניה בבית של משפחת סגל בהשתתפות בנפרד של רעיה ועודד בלבן ורחל ודן סגל.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מיום 30.08.09


2. לאחר תקופה ארוכה בה מתנהלים מגעים עם משפחת משלנקה בקשר לעבודת סוסנה במערכת החינוך, הגישה משפחת משלנקה בקשה לבוררות אצל רשם האגודות השיתופיות,
המשפחה תובעת בבוררות שיבוצה של סוסנה במערכת גיל הרך ופיצוי כספי .
הרשם קבעה את הבורר עו"ד איתן מימוני.
המזכירות מינתה את חנן רוגלין שיחד עם רוני בוכמן יטפלו בנושא.


3. אבי הדר, הראל להב ויובל כנען הגישו הצעה לאפשר לחברי קיבוץ צעירים עקב מצוקת דיור להתגורר מחוץ לקיבוץ ולשמור על הזכויות בתור לדיור.
הוחלט להמשיך לדון בנושא בישיבת מזכירות נוספת.


4. המזכירות דנה בפנית רעיה ועודד לאפשר להם לעיין בתוכנית בניה של משפחת סגל על בסיס נוהל הסכמת שכן. המזכירות החליטה לאפשר להם ללמוד את התוכנית ולמסור את עמדתם לועדת תכנון, המזכירות תדון ותחליט בנושא בישיבתה הקרובה.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ
 

הפרוטוקול בפורמט PDF
חסר רכיב