קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 23 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23, יום ראשון 06.09.09

נוכחים: פנינה מדבייר, מיכי דרורי. הוגו לובל, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, רוני בוכמן. מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסרה: נורית אחרק.


סדר יום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 22 מיום 30.08.09
2. ביקור אלי ברכה ראש מועצת אזורית חוף השרון.
3. עדכון נתונים רשת בטחון. מוזמנת מנהלת מש"א שרון תירוש.
4. בחירת מרכז משק.
5. דיון על החלטת ועדת תכנון בנוגע לבניה בבית של רחל ודן סגל.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס. 22 מיום 30.08.09


2. אלי ברכה ביטל את הביקור , נדחה ל- 11.10.09.


3. שרון תירוש מסרה נתונים עדכונים על מצב רשת הביטחון בעקבות העלאת הרשת בחודש יולי 2009 לפי החלטות השינוי.
המזכירות מדגישה את הצורך לשמור על מסגרת תקציב הקהילה ולא לגרום לגרעון.
כמו כן להקפיד על הנהלים לקביעת מתן רשת ביטחון לזכאים.
את הנתונים נפרסם בניבים.


4. המזכירות ממליצה לבחור בערד סלוצקי לקדנציה נוספת של 4 שנים כמרכז משק.


5. נערך דיון נוסף בנוגע לאי הסכמה של רעיה ועודד בלבן בתוכנית בניה בבית של רחל ודן סגל, הוצגה פשרה שנבדקת בועדת תכנון מקומית (מועצה אזורית) במידה שנקבל אישור נביא למשפחות ולמזכירות לאישור סופי.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב