קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 24 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 24 מיום 22.09.09

נוכחים: פנינה מדבייר, מיכי דרורי, חנה שושן, רמי כהן, רוני בוכמן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק. מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסרים: הוגו לובל, דליה מורן.


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23 מיום 06.09.09
2. דיון על החלטת ועדת תכנון בנוגע לבניה פרטית של אבי מן
משפחת מדבייר מתנגדת לתוכנית לבנות בחלק אחורי של הבית של אבי.
מוזמנים משפחת מדבייר ואבי מן.
3. דיון על הצעת פשרה של בנוגע לבניה בבית של משפחת סגל,
המשפחות מוזמנות לדיון.
4. בעקבות אירוע באזור מגורי הצעירים שאורח באירוח כפרי שהגיב בתוקפנות עקב נזק שנגרם למכוניתו שחנה במקום לא מוסדר, הוחלט לא לאפשר לאורח לחזור לאירוח כפרי. האורח תובע את קיבוץ. בניסיון להגיע לסיום הנושא העו"ד של הקיבוץ מנהל מו"מ. שלמה ניימן מתנגד לכל מו"מ ותובע להרחיק את האורח מאירוח כפרי.
שלמה מוזמן לדיון.
5. דיון בהצעת הנהלת מש"א בנושא שינוי מבנה המזכירות : בעלי תפקידים (מנהלת מש"א,
מרכז משק, מנהלת קהילה ) יהיו חברי מזכירות מתוקף תפקידם. מוזמנת שרון תירוש.
6. אינפורמציה על הצעת מועצה כלכלית בעניין מכירת צומת ספרים, מוזמן ערד סלוצקי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23 מיום 06.09.09.


2. דיון על החלטת ועדת תכנון בנוגע לבניה פרטית של אבי מן
הוחלט לקבל את התנגדותה של משפחת מדבייר על החלטת לאפשר לאבי מן לבנות תוספת בבניה פרטית בחלק האחורי בדירתו. השתתפו בדיון בנפרד משפחת מדבייר ואבי מן.


3. דיון על הצעת פשרה בנוגע לבניה אצל משפחת סגל
הוחלט לנסות להגיע להסכמה בין דן ורחל סגל לרעיה ועודד, בנוגע לתוספת בניה בדירה של משפחת סגל.(למחרת ישיבת המזכירות נחתם הסכם בין המשפחות).


4. ארוע באזור מגורי הצעירים עם אורח מהאירוח הכפרי
הוחלט לא להגיע להסכם עם האורח שהתפרע באזור מגורי הצעירים. ולא לאפשר לו להתארח באירוח הכפרי של הקיבוץ.


5. דיון בהצעת מש"א על שינוי מבנה המזכירות
המזכירות מתנגדת ברוב קולות להצעת מש"א על שינוי מבנה המזכירות שבעלי תפקידים מרכזים: מנהל/ת הקהילה, מנהל/ת מש"א ומרכז/ת המשק יהיו חברי המזכירות מתוקף תפקידם.


6. אינפורמציה על הצעת מועצה כלכלית בעניין מכירת צומת ספרים
נמסרה אינפורמציה בעניין מימוש החלטת המועצה הכלכלית, לאשר את קידום עסקת מכירת זכויות געש וסקום (במסגרת העסקה המשותפת) לחברת צומת ספרים, במתחם חנות צומת ספרים בגעש. נמסר שצומת ספרים מעונינים ברכישה של הנכס בשלמות, ומסכימים לתת זכות סירוב ראשונה לגעש לרכישה מהם, במידה ויחליטו בעתיד למכור את הנכס בעצמם. נמסר שגעש וסקום פועלים להשלמת המו"מ וחתימה על הסכם המכר, בו אישור האסיפה הכללית של געש, מהווה תנאי מתלה לביצוע העסקה.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב