קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 26 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 26 יום ראשון 18 לאוקטובר ‏2009

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן. חסרים: נורית אחרק, רמי כהן. מוזמנת קבועה: הילה שחר.


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 25 מ- 11.10.09.
2. דו"ח ועדת ביקורת. מוזמן מרכז ועדת ביקורת ראובן גפני.
3. דיון בפניה בנושא תשלומי הורים לגיל הרך. מוזמנים נציגי ההורים מיכל שרויט ואופיר סיטרין.
4. ערעור זמי בן חורין להחלטת המזכירות בנושא החזר הוצאות הנסיעה לעובדי חוץ
5. קבלה למועמדות שובל אלימלך.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 25 מ- 11.10.09.

2. בתוכנית עבודה של ועדת ביקורת, שהוחלט בשיחת קיבוץ, המבקר היה אמור להגיש דו"ח בשני נושאים : יישום החלטות השינוי ומשכורות בחירים חברי קיבוץ.
המזכירות החליטה לדרוש מהמבקר אחי קרן להגיש את הדוחות עד סוף השנה.


3. הורים פנו להתחיל לשלם את העלאת גובה התשלום בחינוך החל מינואר 2010.

המזכירות קיבלה את המלצת צוות יישום לחייב את ההורים החל מספטמבר ‏2009בגלל שעדכון מחירים בחינוך נעשים לפי שנת הלימודים, בתקציב קהילה 2009 נלקח
בחשבון את העלאת המחירים מחודש ספטמבר.


4. המזכירות החליטה לא לקבל את הערעור של זמי בן חורין בנושא החזר הוצאות הנסיעה לעובדי חוץ.


5. המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את שובל אלימלך.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב