קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 27 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 27 מתאריך 25.10.09

נוכחים: פנינה מדבייר, מיכי דרורי, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן. חסרים: הוגו לובל, דליה מורן,נורית אחרק, רמי כהן. מוזמנת קבועה: הילה שחר.

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 26 מ- 18.10.09.
2. הערכות הקיבוץ בנושא המים לשנת 2010.
3. דיון בנושא קביעת תור לדיור למשפחת קייט מיכל ורועי.
4. ביטוח סיעודי לכל החיים ללא חיתום רפואי. בהשתתפות סיליה קסטין
5. לוטם קסטין , קבלת למועמדות.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 26 מ-18.10.09


2. בעקבות הטל הבצורת שיכנס לתוקפו בינואר 2010 הוחלט להתקין שעוני מים לבתי החברים במטרה לחסוך במים ולהתחיל לחייב את החברים בגין שימוש במים.


3. הוחלט לרשום את משפחת קייט מיכל ורועי בתור לדיור עם צבירת ותק לדיור במועד קבלת לאורחות באוקטובר 2006.


4. הוחלט להכליל את כל חברי הקיבוץ בביטוח סיעודי לכל החיים בתוספת של 70,000 שקל
בגלל סיבות רפואיות ישנם חברים שלא נכללו בגלל או רק ל-5 שנים.


5. המזכירות ממליצה לקבל את לוטם קסטין למועמדות.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב