קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 28 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 28 מתאריך 01.11.09

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר,דליה מורן, חנה שושן, נורית אחרק, רוני בוכמן. חסרים: מיכי דרורי (חו"ל), נגרו רובינשטיין, רמי כהן. מוזמנת קבועה: הילה שחר.

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 27 מתאריך 25.10.09
2. דיון חוזר בנושא קביעת מקום ברשימת תור לדיור למיכל ורועי קייט
3. ערעור של ארז קוגלר על החלטת המזכירות לא לאשר לו שנת חופש שניה.
4. דיון על מועדון לחבר.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 27 מתאריך 25.10.09


2. לאחר דיון חוזר בהחלטת המזכירות לרשום את מיכל ורועי קייט לתור לדיור עם צבירת ותק החל מקבלתם לאורחות באוקטובר 2006, הוחלט לשנות את ההחלטה כדי לא לסתור את החלטות הקיבוץ בנושא צבירת ותק לחברים ומועמדים שנמצאים מחוץ לקיבוץ.
המזכירות קיבלה את חוות דעת של עו"ד כרמית דורון:
משפחת קייט תרשם בתור לדיור אחרי כל מי שהיו חברים במועד הקובע 27.03.08.
ההרשמה תהא על תנאי שהמשפחה תתקבל לחברות
המשפחה לא תתקדם מקומות בתור בגין ילדים, גיל או כל נימוק אחר.
המשפחה תהיה קודמת לכל חבר שמתקבל לאחר מועד הקובע.


3. התקיים דיון ראשון בנושא מועדון לחבר במטרה להגדיר את תפקיד ומסגרת פעילות של המועדון .


4. המזכירות קיבלה את הערעור של ארז קוגלר וממליצה לאשר שנת חופש שניה, בתום התקופה באוגוסט 2010 ארז יודיע על החלטתו לגבי המשך חברתו בגעש.


רוני בוכמן
מזכיר קיבוץ

חסר רכיב