קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 29 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 29 מיום ראשון 08.11.09

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן. מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסר: מיכי דרורי.

רמי כהן ביקש להודיע שהתפטר מהמזכירות החל מ-11/10/2009.

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 28 מ- 01.11.09.
2. סיכום עבודת המזכירות.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול מזכירות מס' 28 מ- 01.11.09.


2. בסיכום עבודת המזכירות חברי המזכירות היוצאת הביעו את דעתם בנושאים שטופלו וממליצים שהמזכירות הנכנסת תמשיך לעסוק בתוכנית עבודה שנתית.
קליטה ושילוב של הצעירים שהתקבלו לחברות בחיים החברתיים וכלכליים של הקיבוץ.
שיפור רמת הדיור של הצעירים.
דיון על אופי ציון יום כיפור בקיבוץ.
הצגת דוחות כספיים של הקהילה בשיחת הקיבוץ פעם ברבעון.
שיפור השירות לחברים.
הצגת תוכנית תרבות שנתית.
הגדרת תפקיד ומסגרת הפעילות של המועדון לחבר.
שיפור הדימוי של הקיבוץ כלפי פנים וחוץ.
העמקת הקשר עם ההנהלה הכלכלית.
לפתח חוגים והשתלמויות במסגרת הקהילה הלומדת.
מעורבות המזכירות בתוכניות בניה.
לשפר את מערכת הרווחה.
לשמר את הספרייה כערך חברתי ותרבותי.
לשפר את התקשורת והעברת אינפורמציה לחברים.
להמשיך לשמור על הסולידריות החברתית.


בשמי ובשם הקיבוץ רוצים להודות לחברי המזכירות היוצאת על תרומתם לקידום הקיבוץ.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב