קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 30 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 30
יום ראשון 22.11.09
ישיבה ראשונה של המזכירות הנבחרת

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי. מוזמנת קבועה: הילה שחר. חסר: דולב קסטין (מילואים).

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 29 מ- 08.11.09.
2. הכרות וקביעת נוהלי עבודה.
3. הסכם פשרה משפחת משלנקה .
4. עדכון מצב – מלכה פריירה.
5. דוחות כספיים 9 חודשיים תקציב קהילה.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 29 מ- 08.11.09
אושר ע"י המזכירות היוצאת.


2. הכרות וקביעת נוהלי עבודה
מועד הישיבות נקבע לימי ראשון בשעה 19:00, הוחלט להמשיך את הפעילות של ועדת כספים, החברים בה: הילה שחר, נגרו רובינשטיין ומצטרף אופיר סיטרין. המטרות העיקריות של המזכירות בתקופה הקרובה, הן הכנת תקציב קהילה 2010 ופיקוח על התקציב הנוכחי.
הוצע להכין תוכנית עבודה לשנה הקרובה ולפרסם את התוכנית לציבור כך שאפשר יהיה לבצע בדיקה מידי כמה חודשים ולבחון מה בוצע ומה לא.
תבחן אפשרות להקמת צוות משימה לטיפול בנושאים שונים שיעלו עם הזמן.


3. הסכם פשרה עם משפחת משלנקה
הוצג הסכם הפשרה שהושג במסגרת תהליך הבוררות שמתקיים בין הקיבוץ למשפחה.
הוחלט לשנות פיסקה בהסכם הפשרה. במידה שהמשפחה תסכים לתיקון, המזכירות ממליצה לקבל את ההסכם.


4. עדכון מצב - מלכה פריירה
מלכה נמצאת בשמירת הריון עם תאומים והיא זקוקה לעזרה בטיפול בבית ובילדה.
מלכה עברה עם משפחתה לגור בביתו של אלכס ליברמן, מה שיקל על הטיפול.
המזכירות עודכנה במצב והדגישה שהסידור הוא זמני ובא מתוך התחשבות בקושי האמיתי, ואינו מהווה דירה של קבע, או טיעון המאפשר קבלה לחברות על סמך דיור קיים. בסוף שנת הלימודים ביוני 2010 הנושא יידון שוב.


5. דוחות כספיים 9 חודשיים תקציב קהילה
נערך דיון בנושא דוחות כספיים 9 חודשיים תקציב הקהילה, לפי הדו"ח קיים גרעון של 700,000 ₪. הדו"ח יובא לדיון באסיפה הכללית הקרובה.


רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב