קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 31 שנת 2009

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 31 יום ראשון 29.11.09

נוכחים: אדוה רוגלין, אופיר סיטרין, איתן יערי, שי ברק, אסנת רג'ואן-נגרי, נגרו רובינשטיין, רוני בוכמן, מיכי דרורי, דולב קסטין. מוזמנת קבועה: הילה שחר. מוזמנת: קרן רוט - מנהלת כספים.

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 30 מ- 22.11.09.
2. המשך הצגת תקציב קהילה 2009 - דוחות 3 רבעונים ראשונים.
3. אישור מחדש של מסי הוועד המקומי בסך 10 ₪ למטר לשנה, כפי שאושר בשנים 2008 – 2009 ובכפוף לאישור משרד הפנים.


סיכומים והחלטות:


1. פרוטוקול מזכירות מס' 30 מ- 22.11.09. אושר פרוטוקול מזכירות מס' 30 מ - 22.11.09.


2. תקציב קהילה 2009 - דוחות 3 רבעונים ראשונים
נרשמו חריגות גדולות בסעיפים הבאים:


ועדת בריאות
ועדת רווחה
קיבוצון
אחזקה
תאורת רחוב +חשמל
רכב
עבודת מזכירות
תרבות


הסיבות לחריגות נדונו בישיבה והתקבלו מסקנות לצורך תכנון תקציב 2010.
פגישה נוספת תתקיים ביום שישי הקרוב, 04.12.09.


3. אישור מחדש של מסי הוועד המקומי בסך 10 ₪ למטר לשנה, כפי שאושר בשנים 2008 – 2009 ובכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר תשלום מסי הוועד המקומי בסך 10 ₪ למטר לשנה.
 

רוני בוכמן
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב